Opieka Senioralna – konferencja w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury

W Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury trwa spotkanie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, poświęcone tematyce opieki senioralnej. Na konferencji poruszona zostanie problematyka wsparcia opieki senioralnej ze szczególnym uwzględnieniem gminnych ośrodków pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz dostępu do świadczeń oraz sprzętu rehabilitacyjnego, także w ramach refundacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Polecamy