Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Brzeg Dolny na lata 2022-2030

111111111111

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Brzegu Dolnego Nr XXXIV/214/21 z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Brzeg Dolny na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, zapraszam do zgłaszania uwag i opinii do dokumentu (w szczególności: mieszkańców gminy, sąsiednie gminy i ich związki oraz lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych).

Uwagi i opinie można zgłaszać za pośrednictwem internetowego formularza, który znajduje się pod adresem  konsultacjebrzegd.webankieta.pl w terminie od 4 października 2021 r. do 9 listopada 2021 r. do godz. 24.00 oraz w formie papierowej do Urzędu Miejskiego.

Ponadto zapraszam wszystkich zainteresowanych na otwarte spotkanie w dniu 28 października 2021 roku o godz. 17.00 w sali kawiarnianej Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury w Brzegu Dolnym przy ul. Kolejowej 29.

Burmistrz Brzegu Dolnego
Paweł Pirek

 

>>> Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Brzeg Dolny na lata 2022-2030 <<<

Polecamy