Odśnieżanie dróg w gminie Brzeg Dolny

mapka

W okresie zimowym jazda po nieodśnieżonych i zlodowaciałych drogach to bolączka każdego kierowcy. Standardy zimowego utrzymania dróg są różne. Odśnieżanie dróg a ściślej mówiąc szybkość pozbycia się warstwy śniegu i lodu z jezdni zależy od jej znaczenia na mapach drogowych oraz natężenia ruchu.

Istnieje pięć standardów zimowego utrzymania dróg, oznaczonych cyframi rzymskimi od I do V, na drogach krajowych. W gminie Brzeg Dolny obowiązują standardy od III, IV oraz V, ponieważ są to standardy dla dróg gminnych i powiatowych. Drogi gminne oraz drogi powiatowe na terenie miasta Brzeg Dolny utrzymuje ZGK.

Standard III – Jezdnia odśnieżana na całej szerokości a posypywana na: skrzyżowaniach z drogami i koleją, odcinkach o pochyleniu >4%, przystankach autobusowych, innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

CZAS PRZYWRÓCENIA STANDARDU: Czas odśnieżania drogi nie może przekroczyć 6 godzin po ustaniu opadów. Na jezdni może wystąpić zajeżdżony śnieg, dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych. Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 6 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska (np. gołoledź, szron, szadź). Dopuszcza się utrudnienia dla samochodów osobowych.

Standard IV – Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości. Zwalczanie śliskości zimowej odbywa się na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów śniegu. Na jezdni może występować zajeżdżony śnieg , dopuszcza się występowanie lokalnie zasp i języków śnieżnych.

CZAS PRZUWRÓCENIA STANDARDU: Zwalczanie śliskości zimowej prowadzonej na wyznaczonych miejscach nie może przekraczać 8 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

Standard V – Jezdnia odśnieżana, w miejscach zasp odśnieżany co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypywana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

CZAS PRZYWRÓCENIA STANDARDU: Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

 

SJ

Polecamy