Ochrona środowiska – najważniejsza lekcja

Zanieczyszczenia środowiska to temat który dotyczy nas wszystkich. Klimat i środowisko w którym żyjemy wpływa na nasz stan zdrowia, ale pamiętajmy że to my sami przyczyniamy się do zanieczyszczenia natury i tym samym miejsca w którym żyjemy.

Wprowadzamy do powietrza, wody i ziemi substancje stałe, ciekłe oraz gazowe w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na nasze zdrowie, przyrodę ożywioną i klimat. W Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury w ramach realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeg Dolny zorganizowano spektakl ekologiczny pt. „Najważniejsza lekcja”,  służący kształtowaniu postaw świadomej współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród młodzieży. Ma on za zadanie popularyzację właściwych zachowań, takich jak konieczność ograniczania wytwarzanych odpadów, potrzeby ich segregacji i recyklingu. Uświadamia również, jak ważnymi kwestiami są ograniczenia niskiej emisji oraz dbałość o czystość powietrza. Spektakl opowiada o zbliżającym się w jednej ze szkół konkursie wiedzy ekologicznej. Dwójka uczniów woli jednak dowcipy, niż powalczyć o główną nagrodę. Dla nich temat ekologii i ochrony przyrody nic nie znaczy. Zakończenie tej historii przynosi jednak zaskakujący efekt…

sj

 

Polecamy