Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Zawiadomienie o wszczęciu, na wniosek Inwestora – Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,  ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Rafała Wierzbickiego, złożony dnia 1 czerwca 2020 r., uzupełniony ostatecznie pod względem formalnym w dniu 27 lipca 2020 r., postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na:

* budowę stacji pomiarowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą,

* częściową rozbiórkę i budowę stacji redukcyjno – pomiarowej,

* budowę ZZU kątowego dwustronnego DN250/DN200 MOP=5/5 MPa wraz z

infrastrukturą towarzyszącą,

* budowę gazociągu przyłączeniowego DN200 MOP=5/5 MPa,

* budowę ogrodzeń,

* budowę dróg wewnętrznych i ciągów komunikacyjnych

w ramach zamierzenia budowlanego nazwanego przez Inwestora: „Przyłączenie PCC Rokita S.A. w ramach budowy przyłączy i gazociągów służących do przyłączenia do systemu przesyłowego gazowego podmiotów przyłączanych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi”. Oryginał obwieszczenia został nadany za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

Polecamy