Nowy żłobek rusza już 1 lipca

Od 1 lipca rusza żłobek przy Przedszkolu nr 1 na osiedlu Fabrycznym. – Na początek obecność swoich dzieci zadeklarowało 12 rodziców. Liczba ta będzie się zmieniała, szczególnie w najbliższych tygodniach, kiedy mamy okres urlopowy – powiedziała dyrektor placówki Lucyna Pilarska. Projekt pozwolił na utworzenie 30 miejsc żłobkowych. Dzięki pozyskanym środkom przeprowadzono m.in remont i  przystosowanie pomieszczeń dla maluchów, zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Żłobek utworzono w ramach Projektu Dolnośląskie żłobki II, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

Polecamy