Nowy Zarząd Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Od 25 stycznia działa nowy Zarząd Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Brzegu Dolnym. Nowy Zarząd na najbliższe 5 lat wybrano podczas Zjazdu Delegatów. W Zjeździe oprócz członków kół w Brzegu Dolnym, uczestniczyły przedstawicielki Zarządu Okręgu Wrocławskiego: przewodnicząca Michalina Witczak i sekretarz Teresa Sawicka. Na zebraniu obecny był również wicestarosta Władysław Boczar, zastępca burmistrza Paweł Pirek i przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Skorupka.

W obecności wszystkich uczestników Zjazdu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu w latach 2013-2017, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i sprawozdanie finansowe.
Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci Zjazdu udzielili jednogłośnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Związek Emerytów w Brzegu Dolnym skupia 350 członków. To duża i jedna z najaktywniejszych organizacji pozarządowych. Za bardzo dobrą działalność Związku podziękowania członkom i przedstawicielom instytucji wspierających, złożyła przewodnicząca okręgu wrocławskiego Michalina Witczak.

Podziękowania dla całego Zarządu jak również dla prezesa Jana Śmiechowskiego, który pełnił tę funkcję przez 15 lat, złożył również wicestarosta powiatu wołowskiego i wiceburmistrz Brzegu Dolnego.

W dalszej części drogą tajnego głosowania wybrano nowy skład Zarządu na najbliższą pięcioletnią kadencję. Po przeliczeniu głosów wyniki podała przewodnicząca komisji skrutacyjnej.
Nowy Zarząd będzie reprezentować dziewięć osób: Bączek Wiesława, Bubółka Ryszard, Jochimiak Wiesława, Kozulska Janina, Maculewicz Irena, Markiewicz Danuta, Pietrzyk Urszula, Skalniak Leszek i Tokarz Józef. Nowym prezesem, po ustępującym Janie Śmiechowskim będzie teraz Ryszard Bubółka.

W najbliższych dniach odbędzie się pierwsze posiedzenie nowego prezydium Zarządu.

Prezydium:
1. Bubółka Ryszard – przewodniczący
2. Markiewicz Danuta – I vi-ce przewodnicząca
3. Bączek Wiesława – II vi-ce przewodnicząca
4. Pietrzyk Urszula – skarbnik
5. Maculewicz Irena – sekretarz

Polecamy