Noworoczne spotkanie Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

W czwartek 24 stycznia, w sali klubowej związku odbyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Posiedzenie otworzył przewodniczący Ryszard Bubółka. Na corocznym spotkaniu związku obecni byli: zastępca burmistrza Artur Michałek, Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Lech, Radny Eugeniusz Skorupka, Przewodnicząca Fundacji na rzecz Rozwoju Ziemi Wołowskiej Magdalena Górak-Kaleta oraz Honorowy Przewodniczący Zarządu Rejonowego Jan Śmiechowski. Przewodniczący Oddziału podziękował również członkom związku za wsparcie i życzliwość oraz wszystkim tym, którzy wspierają działalność stowarzyszenia. Sprawozdanie z realizacji zadań merytorycznych za rok 2018 przedstawiła sekretarz Irena Maculewicz, natomiast sprawy finansowe zreferowała skarbnik Urszula Pietrzyk. Komisja Rewizyjna Oddziału wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium za rok 2018. Zaproszeni goście przedstawili plany na rzecz naszej Gminy i odpowiadali na nurtujące pytania, szczególnie dotyczące służby zdrowia i rehabilitacji. Przewodniczący wyraził zadowolenie z dotychczasowej działalności Zarządu. Na szczególne wyróżnienie i uznanie zasługują Zarządy Kół. Jak podkreślił przewodniczący związku, to społeczna praca i wielkie zaangażowanie wielu ludzi, mają największy wpływ na sukcesy dolnobrzeskiego Oddziału Rejonowego.

 

Polecamy