Noworoczne spotkanie sołtysów w Jodłowicach

Noworoczne spotkanie sołtysów

Sołectwo Jodłowice było gospodarzem noworocznego spotkania władz miejskich z sołtysami, radami sołeckimi oraz stowarzyszeniami, które działają na terenach wiejskich.
Spotkanie było okazją do podsumowania tego, co zostało zrobione w ubiegłym roku.
W ramach funduszu sołeckiego mieszkańcy wsi wydali ponad 214 tys. złotych. Każde sołectwo miało dowolność w wydatkowaniu tych środków. Z budżetu Gminy Brzeg Dolny burmistrz wydał blisko 1,3 mln zł na zadania realizowane na terach wiejskich.

Na spotkaniu zaprezentowały się sołectwa oraz stowarzyszenia, działające na wsiach.
W 2018 roku było sporo ciekawych wydarzeń związanych z naszymi wsiami i ich gospodarzami. Sołtys Żerkowa Marian Kołodziejczyk oraz sołtys Wałów Andrzej Borowiak zostali nominowani do konkursu pn. „Sołtys roku 2017”. Konkurs zorganizowany został przez Wojewodę Dolnośląskiego już po raz ósmy. Ideą konkursu jest promowanie i wyróżnienie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy pracują na rzecz społeczności lokalnej.

Koło Gospodyń Wiejskich „Jodłóweczki” reprezentowało Dolny Śląsk na Centralnych Targach Żywności w Nadarzynie, które odbyły się w maju ubiegłego roku. Ponadto KGW „Jodłóweczki” uczestniczyło w obchodach Dni Miasta Barsinghausen – partnerskim mieście gminy Brzeg Dolny.

Mirosław Dawidowicz – Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Godzięcin „Wspólna Sprawa” brał udział w Dorocznym Kongresie Odnowy Wsi w Kliczkowie.

– W Jodłowicach miałem przyjemność uczestniczyć w corocznym spotkaniu z sołtysami i radami sołeckimi naszej gminy, radnymi, członkami stowarzyszeń i działaczami społecznymi związanymi z obszarami wiejskimi. Wszystkim aktywnym mieszkańcom dziękuję za ciężką pracę. Była to okazja do podsumowania tego, co zostało zrobione w poprzednim roku i przedstawienia planów na przyszłość. Zapewniam, że możecie Państwo liczyć na wsparcie i współpracę dolnobrzeskiego samorządu. Dziękuję za przygotowanie spotkania, wspaniałe przyjęcie i miłą atmosferę – powiedział burmistrz Paweł Pirek.

Polecamy