Nowe dowody – z odciskami palców i odręcznym podpisem właściciela

1

Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców. Nowy dowód będzie bezpieczniejszy i będzie dawał więcej możliwości. Od sierpnia br. wniosku o dowód nie złożymy już online. Konieczna będzie wizyta w urzędzie.

Dowody osobiste wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przed 2 sierpnia 2021 r.) zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane. Nie będzie zatem konieczności wymiany dotychczas posiadanych dokumentów.
Przyczyną zmian jest konieczność dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. To rozporządzenie będzie wdrażane w celu poprawy zabezpieczeń wydawania dowodów osobistych.

Składanie wniosku o wydanie dowodu osobistego:

• osobiście w urzędzie gminy,
• w miejscu pobytu osoby poprzez mobilną stację urzędnika (w wyjątkowych przypadkach),
• przez Internet jedynie dla dzieci do 12 roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane

Czynność składania wniosku o dowód osobisty w urzędzie, wymagać będzie dwukrotnego stawienia się obywatela:

•podczas składania wniosku – wymagane będzie złożenie odcisków palców i wzoru podpisu,
• podczas odbioru dowodu osobistego – wymagana będzie weryfikacja posiadacza dowodu osobistego (w tym ponownie odcisków palców)

Dotychczasowe funkcje dowodu osobistego pozostaną niezmienione.

E-dowód będzie zawierać, tak jak obecnie:

• certyfikat potwierdzania obecności,
• certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia (powyżej 13 roku życia),
• certyfikat podpisu osobistego (fakultatywnie),
• przestrzeń na certyfikat kwalifikowany.
• Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.
• Wymiana dotychczasowych dowodów osobistych będzie miała charakter płynny, zakończy się w 2031 r. Termin ważności dowodów osobistych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych nie przekroczy 3 sierpnia 2031 r.
• Złożenie wniosku w postaci elektronicznej będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Ten czas pozwoli na realizację dowodów osobistych starego wzoru i płynne przejście do realizacji wniosków zgodnie z nowymi regulacjami.

Ulotka infor. - d. o 2 cecha biometr.-1

Ulotka infor. - d. o 2 cecha biometr.-2

W nowym dowodzie można będzie zauważyć kilka zmian m.in. dodanie oznaczenia państwa (PL) na tle flagi UE w prawym górnym rogu, przesunięcie z tego powodu oznaczenia informującego, że dokument posiada chip, a także umieszczenie pola na podpis posiadacza u dołu dokumentu. Na rewersie zmieniony został napis „Numer dowodu osobistego” na „Seria i numer dokumentu”, natomiast w warstwie elektronicznej dokumentu znajdą się odciski palców.

 fot. PAP

fot. PAP

Polecamy