Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i pomoc prawna w powiecie wołowskim

Starostwo-Powiatowe-w-Wolowie

Starosta Wołowski informuje, że na terenie powiatu wołowskiego w roku 2020 działają dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W ramach działalności punktów mieszkańcom udostępnia się „Listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Wołowskiego” zawierającą informacje o jednostkach wsparcia, krajowych infoliniach tematycznych i informacje o innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Lista dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Wołowskiego www.bip.powiatwolowski.pl.

 

nieodplatna-pomoc

Polecamy