Nie straćmy tej szansy

skorupa_am

O aktualnych sprawach dotyczacych naszego miasta i powiatu rozmawiamy z byłym burmistrzem Brzegu Dolnego, Aleksandrem Markiem Skorupą.

 Jest Pan inicjatorem powstania projektu budowy mostu, otwarta właśnie została obwodnica Brzegu Dolnego. Jak ocenia Pan wpływ tych inwestycji na rozwój miasta?  

Budowa mostu na Odrze w Brzegu Dolnym w ciągu Wielkiej Aglomeracyjnej Obwodnicy Wrocławia (z obwodnicami Brzegu Dolnego, Miękini, i Leśnicy) to rzeczywiście największa inwestycja samorządowa w prawie trzydziestoletniej historii naszego samorządu. W całym tym okresie brałem udział, pełniąc różne funkcje, w procesie jej przygotowania i realizacji. Kiedyś użyłem stwierdzenia, że jestem matką realizacji tej inwestycji, natomiast wielu ojców, prawdziwych i nieprawdziwych, widać na różnych zdjęciach, a nawet fotomontażach publikowanych w mediach z okazji otwarcia mostu i poszczególnych obwodnic. Tak naprawdę jest to inwestycja samorządu Brzegu Dolnego, reprezentowanego przez burmistrzów z poszczególnych kadencji  – Aleksandra Marka Skorupę, Stanisława Jastrzębskiego i Pawła Pirka – oraz samorządu województwa dolnośląskiego reprezentowanego przez Marszałków: Pawła Wróblewskiego, Andrzeja Łosia, Marka Łapińskiego, Rafała Jurkowlańca i Cezarego Przybylskiego. Dziękując wszystkim, chciałbym zwrócić szczególną uwagę na fakt, że to Marszałek Paweł Wróblewski pierwszy uwierzył nam i zrobił kluczowy krok otwarcia procesu realizacyjnego, podpisując porozumienie z gminami Brzeg Dolny i Miękinia. Natomiast wszystkie inwestycje były realizowane podczas kadencji Stanisława Jastrzębskiego, który konsekwentnie realizował zapisy porozumienia.

W tym czasie ja wraz z innym cichym bohaterem – ówczesnym dyrektorem DSDiK Romanem Głowaczewskim prowadziliśmy prace przygotowawcze aż do uzyskania pozwoleń na budowę poszczególnych etapów inwestycji, które to pozwolenia miałem przyjemność podpisać jako Wojewoda Dolnośląski. Podsumowując, możemy teraz powiedzieć: „zrobiliśmy co mogliśmy, kto potrafi niech zrobi lepiej”. A że to wszystko nie było łatwe i  oczywiste niech potwierdzi fakt, że równoległe z R. Głowaczewskim i G. Romanem przygotowywaliśmy wschodnią obwodnicę Wrocławia, podczas gdy nasi następcy do dzisiaj nie uporali się z realizacją dróg od mostu w Łanach: odcinka do Długołęki oraz odcinka przez Wysoką do autostrady A4, mimo że most był zrealizowany w tym samym czasie co most w Brzegu Dolnym. Nasze inwestycje zdążyły przed skokowym wzrostem cen inwestycji drogowych oraz zmianą władz w samorządzie wojewódzkim. Oceniając wpływ tych inwestycji na rozwój Brzegu Dolnego mogę powiedzieć, że została pokonana podstawowa przeszkoda w rozwoju naszej gminy, tj. Odra. Brzeg Dolny już nie jest miastem wykluczonym w sensie dostępności drogowej. Oczywiście inwestycja ta ułatwiła życie naszym mieszkańcom, ale również daje impuls do dalszego rozwoju gospodarczego miasta przemysłowego, jakim jest Brzeg Dolny. Oprócz gminy Brzeg Dolny beneficjentem jest również gmina Wołów i powiat wołowski, a także zachodnia część powiatu trzebnickiego. Po drugiej stronie Odry gmina Miękinia, powiat średzki i zachodnia część Wrocławia. Inwestycja ta jest szczególnie ważna dla dalszego rozwoju dolnobrzeskiej strefy przemysłowej, w tym głównie dla PCC Rokita, która w ostatnich latach zrealizowała inwestycje własne na poziomie 2 mld zł, ostatnio m.in. terminal kontenerowy. Przypomnę również, że m.in. dzięki tym inwestycjom gmina Brzeg Dolny uplasowała się na 134. miejscu w Polsce spośród 2478 gmin, pozyskując w ramach polityki spójności blisko 190 mln zł środków zewnętrznych z projektów unijnych. Daje to nam wielki impuls do rozwoju gospodarczego, w tym wzrost zasobności podatkowej gminy Brzeg Dolny i powiatu wołowskiego.

 

W sejmiku wojewódzkim jest Pan członkiem pięciu komisji. Czy dalej będzie Pan wspierał Brzeg Dolny w jego rozwoju, czy też inwestycjach takich jak rewitalizacja parku miejskiego?

Ponieważ po raz pierwszy od jesiennych wyborów samorządowych mam okazję wypowiedzieć się na łamach „Panoramy Brzegu Dolnego”, to przede wszystkim muszę najpierw podziękować mieszkańcom Brzegu Dolnego, ale również powiatu wołowskiego i średzkiego za okazane mi zaufanie i Państwa głosy. To dzięki Państwu jestem w kadencji 2018-2023 radnym Sejmiku Dolnośląskiego. Będę tam pełnił służbę publiczną na rzecz Dolnego Śląska, ale jako jedyny przedstawiciel w sejmiku z powiatu wołowskiego i średzkiego poczuwam się do szczególnego wsparcia inicjatyw z tych powiatów. Tak jak wcześniej wspierałem omawiane projekty drogowe oraz projekty odrzańskie w granicach naszych powiatów, tak teraz pracuję na rzecz połączenia obwodnicy Miękini z autostradą A4 przez Kąty Wrocławskie i Kostomłoty. Projekty są w fazie przygotowania. Natomiast połączenie obwodnicy Brzegu Dolnego z drogą krajową S5 w Trzebnicy jest już odcinkami modernizowane przez samorząd wojewódzki. Odcinek od „krzyżówki” w Brzegu Dolnym przez Godzięcin do Żmigrodu wymaga aktywności samorządu powiatu wołowskiego. Niestety w poprzedniej kadencji powiat dyskryminował mieszkańców gminy Brzeg Dolny. Mimo uzyskania z wykupów gruntów pod inwestycję obwodnicy Brzegu Dolnego ponad 2 mln zł, nie przeznaczył ich na modernizację drogi powiatowej przez Godzięcin w celu połączenia obwodnicy Brzegu Dolnego z S5 w Żmigrodzie. Mam nadzieję, że nowy starosta Janusz Dziarski, a przede wszystkim przewodniczący Rady Powiatu Janusz Kawalec – radny z Godzięcina – zmienią politykę powiatu w tym zakresie. Oczywiście bardzo bliska mi jest dalsza rewitalizacja parku miejskiego, którą mocno wspierał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którym kierowałem. W Sejmiku Dolnośląskim jestem  członkiem pięciu kluczowych komisji: Budżetu i Finansów, Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polityki Społecznej Zdrowia i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Myślę, że to daje gminom szerokie możliwości współpracy, do której zapraszam.

 

W ostatnich dniach głównym tematem niepokojącym dolnobrzeżan jest sytuacja PCM. Trwają rozmowy mające zapobiec zawieszeniu działalności dwóch oddziałów szpitala w Brzegu Dolnym. Jakie widzi Pan sposoby uzdrowienia tej sytuacji ?

W tej sprawie odbyło się już z moim udziałem spotkanie władz Brzegu Dolnego w osobach P. Pirka i A. Michałka oraz władz powiatu – J. Dziarskiego i J. Kawalca – z JM Rektorem Uniwersytetu Medycznego Prof. Markiem Ziętkiem i Dyrektorem Piotrem Pobrotynem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, dotyczące połączenia szpitala  powiatowego z USK. Wobec pozytywnej intencji władz Uniwersytetu Medycznego, władz powiatu wołowskiego i władz Gminy Brzeg Dolny, umówiłem, na prośbę burmistrza Pawła Pirka, kolejne spotkanie, już robocze, z dyrektorem Pobrotynem i wszystkimi udziałowcami PCM. Mam nadzieję, że wobec trudnej sytuacji PCM „wszystkie konie będą ciągnęły w jednym kierunku” i skomplikowana operacja połączenia szpitali powiedzie się. Podsumowując, potrzebujemy zgodnej, solidarnej i ciężkiej pracy wszystkich udziałowców PCM, abyśmy nie stracili tej szansy.

jb

 

Polecamy