Nauka pierwszej pomocy

O obowiązku udzielenia pierwszej pomocy w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu uczymy się od najmłodszych lat. Zdarza się jednak, że pomimo obowiązku wynikającym bezpośrednio z polskiego prawa o udzieleniu pierwszej pomocy każdemu, kto znajduje się w miejscu wypadku, nie potrafimy lub boimy się podjąć działań, mogących uratować ludzkie życie.

Według art. 3 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym pierwsza pomoc to zespół czynności, które są podejmowane w celu ratowania życia, wykonywanych przez osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia. Harcerska Organizacja Patriotyczna „Cichociemni” w okresie ferii zimowych, zorganizowała warsztaty, na których zarówno dzieci jak i dorośli mogli przypomnieć i nauczyć się jak zachować się w przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu drugiej osoby. Na zajęciach pokazano m.in.: jak postępować z osobą w przypadku zadławienia, zranienia czy poparzenia. Jak prawidłowo wykonywać masaż serca czy jak postąpić z poszkodowanym który ucierpiał w wypadku samochodowym i może być narażony na urazy kręgosłupa. Przypomniane zostały także numeru telefonów alarmowych oraz podstawowe zasady wzywania pomocy. Warto pamiętać, że w większości przypadków to właśnie udzielenie pierwszej pomocy oraz rozsądne zachowanie świadków zdarzenia stanowią o powodzeniu akcji ratunkowej czyli uratowaniu życia.

SJ

Polecamy