Nasi rolnicy nagrodzeni w konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Rozstrzygnięty został etap regionalny XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Uroczystość odbyła się w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 27 czerwca. Dwa gospodarstwa rolne z Brzegu Dolnego Edwarda i Piotra Kudryńskich oraz Edwarda i Michała Kudryńskich zostały wyróżnione i nagrodzone. Zastępca burmistrza Paweł Pirek wręczył laureatom nagrody przyznane przez gminę Brzeg Dolny.
Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat honorowy objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Zgłoszone gospodarstwa podlegały ocenie komisji konkursowej. Podczas gali laureaci szczebla wojewódzkiego otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez sponsorów, a także włodarzy swoich miast i gmin. Państwo Kudryńscy oprócz nagród ufundowanych przez sponsorów zostali docenieni przez władze gminy Brzeg Dolny. Ich gospodarstwo rolne jest wzorowe pod względem bezpieczeństwa.
Jak informują organizatorzy – konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Polecamy