Narodowy Program Szczepień przeciwko SARS-CoV-2.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania ofert do Narodowego Programu Szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Termin zgłoszeń upływa dnia 11 grudnia 2020 roku. Zakwalifikowane do udziału w ww. Programie zostaną te podmioty, które do dnia 11 grudnia 2020r. wypełnią online formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/  i spełnią przewidziane wymagania.

Do udziału w Programie szczepień zachęcam w szczególności:

 • przychodnie POZ i AOS,
 • lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę,
 • szpitale.

Istotne jest, że podmiot zgłaszający się do udziału w tym Programie nie musi posiadać podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aktualnie jedynymi wymaganiami stawianymi podmiotom medycznym realizującym szczepienia są:

 • punkt szczepień dostępny dla pacjentów minimum 5 dni w tygodniu,
 • dostępny co najmniej 1 zespół wyjazdowy przeznaczony dla pacjentów, którzy nie mogą dotrzeć do punktu szczepień (może to być ten sam zespół, który szczepi pacjentów
  w ambulatorium),
 • możliwość realizacji minimum 180 szczepień tygodniowo przez 1 zespół szczepiący,
 • warunki lokalowe umożliwiające skuteczną separację osób szczepionych od pozostałych pacjentów.

Dodatkowe informacje zostały zamieszczone pod adresem:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/nfz-rozpoczyna-nabor-do-narodowego-programu-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2,7865.html

Szczegółowych informacji udzielają także konsultanci Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

 • telefonicznie tel. 71 79 79 440 lub 71 79 79 421, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00,
 • osobiście: 8 i 9 grudnia 2020 roku w siedzibie DOW NFZ, ul. Joannitów 6 we Wrocławiu – sala konferencyjna, w godz. 8.00 – 18.00,
 • mailowo: szczepienia@nfz-wroclaw.pl.

Należy pamiętać, że epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2  dotyczy osób w każdej grupie wiekowej, a szczególnie osób obciążonych chorobami współistniejącym. W takiej sytuacji wyjątkowego znaczenia nabierają działania zapobiegawcze i prewencyjne zapewniające ochronę przed niepożądanymi skutkami zakażenia tym patogenem.

Dlatego też dbając o zdrowie, także dobrostan psychofizyczny wszystkich dolnoślązaków  bardzo proszę o rozdystrybuowanie na administrowanym przez Państwa terenie informacji                         o możliwości przystąpienia podmiotów leczniczych do Programu i wspólne rozważenie proponowanej oferty.

 

 

Polecamy