Nadzwyczajne walne zebranie OSP

Zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzegu Dolnym miało na celu przede wszystkim przegłosowanie zamian statutowych, wynikających ze zmiany w ustawie o prawach stowarzyszeń. Aby zebranie było prawomocne powołano dwie komisje: mandatową – skrutacyjną oraz uchwał i wniosków.
Proponowane zmiany w statucie przegłosowano jednogłośne, chodziło o kwestie organizacyjne, podejmowania decyzji przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej oraz formę reprezentowania stowarzyszenia.
Kolejnym punktem obrad była propozycja nadania godności członka honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej druhowi Krzysztofowi Grudniowi, za szczególne zaangażowanie w rozwój OSP oraz wzorową postawę podczas wypełniania swoich obowiązków. Propozycja została przegłosowana jednogłośnie.
Dzięki zgodnemu podejmowaniu decyzji, nadzwyczajne zebranie przebiegło sprawnie i uchwalono wszystkie niezbędne zmiany.

Polecamy