Nadzwyczajna Sesja RM

XXXVI Sesja Rady Miejskiej zwołana została w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza Stanisława Jastrzębskiego. Radni w trybie pilnym musieli podjąć tylko jedną uchwałę-w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych
i niepublicznych szkół, przedszkoli, oraz innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania. Zastępca burmistrza Paweł Pirek tłumaczył radnym jaka jest różnica między nową a starą uchwałą. Jedenastu radnych jednogłośnie przyjęło uchwałę. Czterech radnych było nieobecnych.

Podczas tej sesji radni otrzymali najnowsze dwutomowe wydanie monografii historycznej Brzegu Dolnego. To efekt pracy naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawcą jest gmina.
Już niedługo pozycja dostępna będzie w sprzedaży. Książkę będzie można kupić w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury, Kompleksie Hotelowo-Sportowym „Rokita” oraz w księgarni na Osiedlu Fabrycznym.

Polecamy