Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

Uchwała z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy Brzeg Dolny w poszczególnych miejscach publicznych, została przegłosowana jednogłośnie. Na 40. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zgodnie podjęto decyzję o wprowadzeniu odstępstwa zakazu spożywania alkoholu na terenach sportowo–rekreacyjnych we wszystkich wsiach gminy Brzeg Dolny oraz w poszczególnych miejscach na terenie miasta.

Znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi weszła w życie z dniem 9 marca 2018 r. Zgodnie z treścią ustawy, zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych w miejscu publicznym, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu.
Jednak na podstawie dodanego art. 14 ust. 2b ustawy, rada miasta może określić miejsca na terenie gminy, gdzie obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania alkoholu, jeżeli uzna że nie będzie to miało negatywnych skutków, w tym zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowe informacje na temat miejsc publicznych wobec których wprowadza się odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych znajdziesz TUTAJ

Polecamy