Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej

XXXVIII Sesja Rady Miejskiej, która odbyła się w środę 29 marca należała do tych najkrótszych. Trwała 7 minut, podczas których radni jednogłośnie przegłosowali dwie uchwały.

Pierwsza dotyczyła sieci szkół, druga ustalenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych w naszej gminie.

Sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym na wniosek burmistrza.

Radosław Kozioł

Polecamy