Montowali mobilną zaporę p.powodziową

Dziś na odcinku od Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury do Nadzoru Wodnego przeprowadzono montaż mobilnej zapory wodnej. To innowacyjne i efektywne rozwiązanie dla ochrony przeciwpowodziowej.  Takie  zabezpieczenia zdały już egzamin w wielu kryzysowych sytuacjach, potwierdzając swą skuteczność i niezawodność. Znalazły już zastosowanie w wielu miastach Polski i Europy, skutecznie chroniąc zagrożone obszary przed zagrożeniem jakie niesie powódź.

Klasyczne wały budowane z worków z piaskiem wymagają dużego nakładu sił pracy ludzkiej i często okazują się nieskutecznym jednorazowym rozwiązaniem.  Mobilne Systemy Ochrony Przeciwpowodziowej są nieporównywalnie szybciej montowanym zabezpieczeniem przeciwpowodziowym. Do tego są systemem wielorazowego użytku.

Montaż takiej bariery następuje z chwilą wystąpienia zagrożenia zalaniem. Mieszkańców możemy uspokoić, u nas zagrożenia żadnego nie ma a dzisiejszy montaż miał jedynie na celu sprawdzenie techniczne zapory, określenie czasu jaki potrzeba na jej montaż i sprawdzenie współdziałania służb przy jej montażu.

Całkowita długość zapory wynosi 360 metrów a składają się na nią 74 słupy pośrednie o wysokości od 150 do 170 cm oraz 6 słupów narożnych. Przy montażu zapory pracowało 10 strażaków z OSP, 6 pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i 8 pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dzisiejszy montaż ćwiczeniowo-kontrolny był trzecim montażem zapory. Pierwszy – montaż odbiorowy był w grudniu 2011 roku a drugi montaż zapory był zaprezentowany mieszkańcom latem 2012 roku. Dzisiejszy montaż mobilnej  zapory p.powodziowej zajął około 5 godzin.

Przypomnijmy, że mobilna zapora kosztowała około 2 milionów złotych ale tylko 10 % tej kwoty kosztowało gminę Brzeg Dolny. Resztę sfinansował Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Zapora ma zabezpieczyć miasto przed ewentualną powodzią porównywalną z  tą z 1997 roku. Ale miejmy nadzieję, że użycie zapory jeszcze długo nie będzie konieczne a jedynie będzie ona prezentowana w ramach ćwiczeń.

Polecamy