Modernizacja linii kolejowej. W planach nowa kładka i dodatkowy przystanek

Kladka-PKP

Trwają prace nad opracowaniem studium wykonalności modernizacji linii kolejowej relacji Wrocław-Głogów. Dokument pozwoli na określenie zakresu prac oraz ich przybliżonych kosztów. Inwestycje przewidziane do realizacji na terenie gminy Brzeg Dolny konsultowane są z przedstawicielami samorządu.

W trakcie prac rozpatrywane są kwestie ewentualnej przebudowy mostu w Brzegu Dolnym i związanego z tym uruchomienia drugiego toru na odcinku Księginice-Brzeg Dolny. Planowana jest również budowa nowego przystanku osobowego o roboczej nazwie Brzeg Dolny Zachodni.

– Przystanek Brzeg Dolny Zachodni ma służyć obsłudze centrum miasta, od którego stacja Brzeg Dolny oddalona jest o ponad 1,5 km. Proponowana lokalizacja rozważana jest w obrębie przejazdu kolejowo-drogowego w rejonie Alei Jerozolimskich. Lokalizacja nowego przystanku jest tematem uzgodnień z Urzędem Miejskim w Brzegu Dolnym – wyjaśnia Bohdan Ząbek z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach opracowywanego studium ujęto także przebudowę kładki dla pieszych na dolnobrzeskim dworcu. O złym stanie technicznym tej budowli informowała w 2016 roku Najwyższa Izba Kontroli w swoim wystąpieniu pokontrolnym. Niestety, do jej własności nie poczuwały się ani PCC Rokita (kładka powstała w latach 70. minionego stulecia jako inwestycja Nadodrzańskich Zakładów Przemysłu Organicznego Organika-Rokita), ani PKP, nad którego terenem kładka przebiega.

– Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego próbował przypisać własność budowli również gminie Brzeg Dolny. Ponieważ nie dysponował żadnymi wskazującymi na to dowodami, gmina musiała się od tej decyzji odwołać i zgodnie z oczekiwaniami Wojewódzki Sąd Administracyjny zaskarżoną decyzję uchylił. Nie zmienia to jednak faktu, że kładka jest potrzebna. Zapewnia komunikację z dworcem wielu naszym mieszkańcom, więc zależy nam, by dalej w tym miejscu funkcjonowała, tylko nie w takiej formie jak teraz. Obecnie budowla nie spełnia żadnych obowiązujących norm, powinna zostać wyburzona i zbudowana od nowa. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od firmy zajmującej się opracowaniem studium wykonalności modernizacji linii, tak właśnie będzie. W miejscu dotychczasowej konstrukcji ma powstać obiekt w technologii żelbetowej, prefabrykowanej, który będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a do tego czasu Zakład Gospodarki Komunalnej będzie dokonywać drobnych napraw starej kładki, tak by zapewnić bezpieczeństwo jej użytkownikom – mówi burmistrz Brzegu Dolnego Paweł Pirek.

Studium wykonalności ma zostać opracowane do połowy 2021 r. Następnymi etapami będzie przygotowanie postępowań przetargowych dla wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej i  robót budowlanych. Przy zapewnieniu finansowania tego projektu, modernizacja będzie miała miejsce w nowej perspektywie finansowej, tj. w latach 2021-2027.

wm

Polecamy