„Mobilna wystawa pierwszych osadników oraz historia Brzegu Dolnego”

W ostatnich trzech miesiącach członkowie Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej realizowali projekt pt. „Mobilna wystawa pierwszych osadników oraz historia Brzegu Dolnego”. Projekt ten powstał w ramach programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020”.

Istotą tej inicjatywy jest przybliżenie mieszkańcom, a szczególnie młodzieży szkolnej, bogatych zbiorów Izby Pamięci SPOZD. W ramach tej akcji zamieszczono na siedmiu mobilnych rollupach kilkadziesiąt zdjęć pokazujących ciekawe historyczne eksponaty: sprzęty, dokumenty, fotografie i całe wyposażenie Izby Pamięci. Obrazują one zarówno historię pierwszych powojennych dolnobrzeskich osadników, jak i fragmenty historii naszego miasta. Wystawa jest obecnie udostępniona zwiedzającym w holu Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury. Będzie ona też prezentowana w szkołach, gdy zostaną one ponownie otwarte dla uczniów.Kolejnym punktem projektu są żywe lekcje historii organizowane dla uczniów w Izbie Pamięci. Z takiej lekcji skorzystali dotąd uczniowie SP 5. Uczniowie z pozostałych placówek na razie nie mogą skorzystać z tej formy zajęć z powodu koronawirusa i zamknięcia szkół, które przeszły na zdalne nauczanie. Dla nich zostały przygotowane i rozesłane do szkół płyty DVD, na których prezentowane są zbiory Izby Pamięci, do wykorzystania przez nauczycieli w ramach zajęć on-line. Inf

 

 

Polecamy