Międzynarodowe sympozjum w Krzyżowej

Międzynarodowe sympozjum pn. „30 lat po Mszy Pojednania. Relacje polsko-niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy” odbyło się w dniach 1-3 czerwca w Krzyżowej. Na zaproszenie Powiatu Wołowskiego, który był organizatorem tego wydarzenia, odpowiedzieli przedstawiciele niemieckich miast partnerskich powiatu Hamburg, Gminny Barsinghausen, Gminy Buchholz i Gminy Meschede.

W sympozjum udział wzięli przedstawiciele gminy Brzeg Dolny wraz z burmistrzem Pawłem Pirkiem, przedstawiciele gminy Wińsko oraz gminy Wołów. Na trzydniowej konferencji rozmawiano o relacjach polsko-niemieckich po 1945 roku oraz o perspektywach rozwoju tych relacji na poziomie samorządowym. Przedstawione zostały walory powiatu wołowskiego oraz zabytki Dolnego Śląska. Rozmawiano również o lokalnych Grupach Działania na przykładzie Stowarzyszenia „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Wykłady prowadzili m.in. dr Tomasz Skonieczny – zastępca kierownika Akademii Europejskiej, koordynator projektów Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego; dr Robert Żuczek – dyrektor zarządzający, członek zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego czy prof. Stanisław Sławomir Nicieja – historyk, biografista i kierownik Katedry Bibliografistyki Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego.

SJ

Polecamy