Medale dla kombatantów

28 maja w siedzibie Harcerskiej Organizacji Wychowawczo – Patriotycznej „Cichociemni” z okazji 70. Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej odbyła się uroczystość wręczenia medali od Federacji Rosyjskiej dla Kombatantów, którzy podczas wojny walczyli na terenach byłego Związku Radzieckiego. Wyróżnienie honorowe w formie medali wręczył burmistrz Stanisław Jastrzębski, który pogratulował kombatantom ich odwagi i ofiarności. Medal Jubileuszowe 70. lat zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej 1941-1945 otrzymali kombatanci: Jan Bobkiewicz, Konrad Kaleta, Eugeniusz Merluk i Edward Paluch. Alojzy Krzaczkowski odebrał to wyróżnienie osobiście we Wrocławiu na uroczystości z udziałem konsula Federacji Rosyjskiej. Dla odznaczonych medalami uroczystość była niezapomnianą okazją do wspomnień.
msz

Polecamy