Marsz przeciwko przemocy

Co roku przez 19 pierwszych dni listopada organizacje, instytucje, placówki pracujące z dziećmi i młodzieżą, biorą udział w światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”.
W Polsce akcję koordynuje Fundacja po DRUGIE, która wspiera młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym. Głównym celem kampanii  jest zwrócenie uwagi na problem przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. Kampanię i działania z nią związane wspierają również szkoły z naszej gminy. W marszu przeciwko przemocy w piątek na ulice wyszli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5.
„Przemocy mówimy nie”, „Budujemy świat bez przemocy” – takie hasła widniały na plakatach, które dzieci wcześniej wykonały na lekcjach.

Uczestnicy przeszli ulicami miasta, manifestując potrzebę budowania świata bez agresji. W marszu razem z dziećmi wzięli również udział ich rodzice. Jak  podkreślają – trzeba mówić o prawach dziecka, godności, szacunku i bezpieczeństwie.

Akcja ma służyć realizacji marzeń o lepszym i bezpieczniejszym świecie, gwarantującym wszystkim odpowiednie warunki dorastania i rozwoju. Trzeba wszystko zrobić, żeby świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.

Polecamy