Mandat za brak tabliczki z numerem domu

Każdy właściciel nieruchomości zgodnie z prawem geodezyjnym ma obowiązek oznaczenia nieruchomości na własny koszt w ciągu 30 dni od nadania przez daną gminę numeru porządkowego dla jego nieruchomości. Nowa ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010r. nałożyła obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych posesji. Zgodnie z jej zapisami, każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku, tabliczkę z numerem domu. W sytuacji, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym, obowiązkowo umieszcza się również na ogrodzeniu.

Brak tabliczki z numerem na budynku wydaje się być rzeczą banalną. Ale od banalnej tabliczki może zależeć życie i zdrowie człowieka. Oprócz względów użytkowych, jak dostarczenie listów i paczek pod właściwy adres, dochodzą również względy bezpieczeństwa. Często zdarza się, że wezwana na pomoc służba ratunkowa – policja, straż pożarna czy pogotowie ratunkowe – ma kłopot z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Służby tracą cenne minuty, które mogą uratować ludzkie życie.

Policjanci apelują do mieszkańców, właścicieli i administratorów budynków w powiecie wołowskim o to, aby zaopatrzyli swoje posesje w tabliczki z numerami porządkowymi i nazwą ulicy. Działania podyktowane są tym, że w naszych miejscowościach powstaje coraz więcej nowych budynków i osiedli mieszkaniowych.
Za brak numeru można dostać mandat w wysokości nawet 250 złotych.

Chociaż statystyki wskazują, że nie jest to szczególnie masowy problem, warto zadbać o właściwe oznakowanie swojego domu nie tylko po to, aby uniknąć mandatu, ale też po to, by łatwo mógł do nas trafić listonosz, czy kurier.

Polecamy