LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy

KLO2020_press_rzeka

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  • NABÓR NR 1/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”,
  • NABÓR NR 2/2020 – ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH w ramach Przedsięwzięcia P I. TURYSTYKA NA „SZLAKU ODRY”,
  • NABÓR NR 3/2020 – TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO w ramach Przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”,
  • NABÓR NR 4/2020 – WSPIERANIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ w ramach Przedsięwzięcia P II. MARKA „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”,
  • NABÓR NR 5/2020 – PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach przedsięwzięcia P III. PRZEDSIĘBIORCZY MIESZKAŃCY „KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”,
  • NABÓR NR 6/2020 – WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH w ramach PRZEDSIĘWZIĘCIA P IV. AKTYWNE, WYKSZTAŁCONE I ZINTEGROWANE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE.

Pełne treści ogłoszeń są dostępne na stronie lgdodra.pl. Termin składnia wniosków we wszystkich naborach od dnia 20.07.2020 r. do dnia 18.08.2020 r. (do godz.13:00).

pasek-logtypy-kolor-768x154

Polecamy