Lekcja w Kinie

Wczoraj uczniowie dolnobrzeskich szkół uczestniczyli w „Lekcji w Kinie” w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacji Medialnej, organizowanego przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. To cykl wydarzeń edukacyjnych, kierowany do uczniów polskich szkół. Obejmuje wszystkie etapy nauczania w szkolnictwie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

We wszystkich kinach uczestniczących w projekcie są realizowane interaktywne multimedialne zajęcia edukacyjne,  połączone z projekcjami  filmowymi. W czasie zajęć uczniowie poznają najważniejsze zagadnienia z zakresu języka filmu oraz mają szansę dowiedzieć się jakie są możliwości wykorzystania poszczególnych środków wyrazu, co one znaczą i jaką spełniają funkcję w tekstach kultury audiowizualnej.

W czasie takiej lekcji wykorzystywane są wszystkie możliwości, jakie daje kino i nowoczesna technika audiowizualna. Nie jest to suchy wykład, uczniowie czynnie uczestniczą w spotkaniu, w sposób niemal niezauważony dla siebie zdobywają wiedzę.

Program „Lekcji w kinie” jest propozycją realizacji treści nauczania odnoszących się do szeroko rozumianej edukacji filmowej we wszystkich klasach wszystkich typów szkół. Istotą realizacji tego Programu jest włączenie w edukację przedmiotową oglądania i interpretowania dzieł sztuki filmowej, co w zamierzeniu ma ułatwić i uatrakcyjnić przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.

„Lekcje w kinie” prowadzone są przez popularnych aktorów filmowych, telewizyjnych i teatralnych. Z roku na rok cieszą się coraz to większym zainteresowaniem.

Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie, które obchodzi swój 10 jubileusz,  w Polsce jest  prekursorem tego Programu.

Polecamy