Kościół w Łososiowicach wkrótce dostępny dla turystów

a20200710_170205

Powoli dobiega końca projekt „Matthaus Knote rzeźbiarz Krainy Łęgów Odrzańskich”, mający na celu remont elewacji kościoła w Łososiowicach oraz udostępnienie go turystom. Już od 1 sierpnia będzie można zwiedzać wnętrze świątyni!

Parafia NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym wraz ze Stowarzyszeniem „Łośki” w Łososiowicach, współrealizatorzy projektu, zapraszają turystów, w szczególności rowerowych, do zwiedzania kościoła pw. św. Jadwigi w Łososiowicach, w którym można zobaczyć dzieła śląskiego rzeźbiarza Matthausa Knote. Dyżury w zabytku będą pełnione od marca do października – w tym roku wyjątkowo – od sierpnia, w każdą sobotę, w godz. od 10 do 14. Zabytek znajduje się na szlaku rowerowym, startując z kościoła, początkowo żółtym szlakiem, następnie duktami leśnymi dojedziemy do Mojęcic, włączając się w nowopowstałą, rowerową ścieżkę Wołów-Lubiąż zbudowaną po dawnej linii kolejowej. W pocysterskim klasztorze w Lubiążu można zobaczyć wiele innych prac rzeźbiarza, w szczególności kolumnę Maryjną na placu klasztornym z 1670 roku oraz figurę ECCE HOMO (1672) stojąca przed prywatnym budynkiem przy ul. Wojska Polskiego w Lubiążu.

Projekt pn. „Matthaus Knote rzeźbiarz Krainy Łęgów Odrzańskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie”.

inf

mk-na-fb-www

Polecamy