Kontynuacja prac na ulicy Topolowej

Nadal trwają prace nad modernizacją ulicy Topolowej. W zeszłym roku zakończone zostały prace nad położeniem nowej sieci wodociągowej. Obecnie trwają zaawansowane prace nad utworzeniem ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m, usytuowanego po obu stronach drogi. Zjazdy do posesji wykonane zostaną z kostki betonowej kolorowej. Projekt zakłada także utworzenie terenów zielonych. Koniec odcinka modernizacji ulicy Topolowej zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z ulicą Wierzbową.

Polecamy