Konkurs „Dyniowe Cudaki”

W ostatnich dniach października w Przedszkolu nr 2 został zorganizowany dla dzieci ze wszystkich grup konkurs plastyczny na „ Dyniowego Cudaka”. Rozstrzygnięcie oraz wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 31 października. Organizatorem konkursu były nauczycielki z grupy IV, a pomysłodawczynią oraz koordynatorem działań związanych z konkursem była nauczycielka Agnieszka Połeć.
Celem konkursu było zaangażowanie dziecka i rodzica we wspólne działania techniczno–plastyczne, zaprezentowanie zdolności i umiejętności plastycznych, rozwijanie wyobraźni oraz aktywności artystycznej, a także popularyzacja dyni i jej walorów żywieniowych oraz dekoracyjnych.
Komisja konkursowa oceniała oryginalność wykorzystania dyni jako tworzywa plastycznego, pomysłowość aranżacji oraz ogólny wyraz artystyczny. Wszystkie „ Dyniowe Cudaki” były bardzo ciekawe i niepowtarzalne, dzieci ogromnie cieszyły się przynosząc swoje prace na konkurs, często opowiadały o tym w jaki sposób przygotowywały swoje „ Cudaki” razem z najbliższymi członkami rodziny.

Założone cele konkursu zostały osiągnięte, komisja konkursowa miała nie lada wyzwanie aby wyłonić zwycięzców. Ze względu na fantastyczne pomysły, ogromne zaangażowanie całych rodzin w wykonanie „ Dyniowych Cudaków” oraz ze względu na trudny wybór zwycięzców, wszystkie dzieci  uczestniczące w konkursie zostały nagrodzone i otrzymały dyplomy.

Organizatorzy dziękują dzieciom i rodzicom za tak duże zainteresowanie i udział w Dyniowym Konkursie.

Polecamy