Konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych

propago

W Centrum Aktywności Obywatelskiej Stacja Brzeg Dolny odbyło się w środę (28 września) spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych aplikowaniem o środki z programu „Równać Szanse”. Spotkanie prowadziły Anna Jafernik i Anna Barabasz z Żywieckiej Fundacji Rozwoju.

„Równać Szanse” to konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości – do 20 000 mieszkańców. Celem konkursu jest wspieranie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

O granty w wysokości do 8 500 zł mogą się ubiegać:
– miejskie i gminne domy kultury;
– powiatowe, miejskie i gminne biblioteki;
– organizacje pozarządowe, zarejestrowane (w formie stowarzyszeń lub fundacji) w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez starostów;
– Ochotnicze Straże Pożarne;
– nieformalne grupy dorosłych.

Wnioski o dotacje można składać do 7 października 2019 r., do godziny 12.00. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: rownacszanse.pl

Polecamy