Konferencja inaugurująca rok szkolny 2019/2020

Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Wołowie na początku września zorganizowała powiatową konferencję inaugurującą rok szkolny 2019/2020 w powiecie wołowskim. Tematami które zostały poruszone na spotkaniu pracowników oświaty było rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród młodych ludzi oraz wdrożenie w powiecie wołowskim technologii informatyczno – komunikacyjnej Documaster Campus.

Praca w zespole, krytyczne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów coraz częściej potrzebne są w pracy zawodowej. Wykłady o rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki prowadzili goście zaproszeni na konferencję, Marek Sieczka z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu i dr Wiesław Tomaszewski wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jednym z problemów z którym musi się zmierzyć szkoła to zmiana myślenia ma temat roli nauczyciela w edukacji. Nauczyciel powinien być motywatorem do poszukiwania kreatywnych rozwiązań w procesie dydaktycznym, bo jak podkreślają badacze kreatywność jest cechą, którą posiada każdy człowiek jednak w różnym stopniu. Obecnie następuje olbrzymia zmiana metody edukacji w szkolnictwie. Kładziony jest nacisk na przejście ze standaryzacji myślenia i działania w nauce na wydobywanie z młodych ludzi zdolności kreatywnego myślenia. Na konferencji przedstawiony został również projekt Documaster Campus, technologia informatyczno – komunikacyjna, która zaczyna coraz prężniej działać w całej Polsce i już niedługo będzie ona również działać na ternie powiatu wołowskiego. Na zakończenie konferencji Krystyna Adaśko dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie przedstawiła ofertę  na rok szkolny 2019/2020.

sj

Polecamy