Komitet Sterujący Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

W celu realizacji zasady partnerstwa przy tworzeniu i wdrażaniu Planu Działań Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego  zapraszamy partnerów społeczno-gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Sterującego.

Zaproszenie skierowane jest do:

  • Podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości  np. izb przemysłowo handlowych, konfederacji przedsiębiorców , stowarzyszeń przedsiębiorców itp.;
  • Podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska np. organizacji pozarządowych;
  • Podmiotów działających na rzecz rozwoju społecznego,  szczególnie w zakresie: włączenia społecznego, praw podstawowych, osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji.

Szczegółowe informacje oraz formularze do pobrania TUTAJ.

Polecamy