Kolejne ścieżki w parku

Rewitalizacja Parku Miejskiego w Brzegu Dolnym miała na celu przywrócenie walorów historyczno – przyrodniczych założenia pałacowo – parkowego oraz stworzenie dla mieszkańców miasta miejsca do odpoczynku i rekreacji. Z rewitalizacji szczególnie zadowoleni są spacerowicze oraz ci, którzy swój wolny czas lubią spędzać aktywnie. W parku do tej pory powstały nowe nawierzchnie zabytkowych ścieżek, a bujna zieleń została w końcu uporządkowana.

Amatorzy spacerów, biegania czy wycieczek rowerowych będą mieli kolejne powody do radości. Gmina Brzeg Dolny sfinansuje kolejne etapy prac remontowych przy nawierzchniach ścieżek. Nowa nawierzchnia pojawi się na odcinkach od kładki PKP wzdłuż stawu Topolowego, do istniejącej już ścieżki prowadzącej do stawu Młyńskiego oraz ciągu od mostku w centrum parku w kierunku os. Warzyń i Banku Zachodniego. Planuje się też wykonanie ścieżki od Poczty do stawu Młyńskiego.

Alejki otrzymają taką samą nawierzchnię jak remontowane do tej pory ścieżki spacerowe oraz oświetlenie. Park będzie remontowany sukcesywnie, w zależności od posiadanych środków, a cała inwestycja jest na etapie ogłaszania przetargu, w którym wyłoniony zostanie wykonawca.

Tymczasem warto odwiedzić bardziej przejrzysty, odmieniony i jakże już wiosenny park, zachęcający nas do spacerów kobiercami kwitnących zawilców i zazieleniającym się drzewostanem.

Polecamy