Klubik dziecięcy w Przedszkolu nr 1

MALUCH+ 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 czyli żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Program Maluch Plus to jedna z inicjatyw rządu obok 500 Plus, która ma dać wsparcie rodzinom w wychowaniu dzieci. Chodzi o to, by liczba miejsc, gdzie można zostawić dzieci pod opieką, stale się zwiększała. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na stworzenie przedszkola, klubu lub innej placówki.
Gmina Brzeg Dolny, która wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego  znalazła się w gronie beneficjentów i otrzyma dofinansowanie na funkcjonowanie klubiku dziecięcego, który ma powstać na osiedlu Fabrycznym.
W naszej gminie wyniki rekrutacji do przedszkoli pokazały, że nie brakuje miejsc dla dzieci. Od września br. do przedszkoli samorządowych będzie uczęszczało 515 dzieci natomiast do oddziałów przedszkolnych, tak zwanych „zerówek” w szkołach podstawowych, ok. 156 dzieci. Pomimo wejścia w styczniu ubiegłego roku dużych zmian w systemie edukacji, a więc pozostawienie sześciolatków w edukacji przedszkolnej oraz wprowadzenie obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla trzylatków, gmina zdołała zapewnić wszystkim dzieciom miejsca w naszych placówkach.  Do przedszkoli zostało przyjętych 268 nowych dzieci .
Utworzony w Przedszkolu nr 1 klub dziecięcy przyjmie 30 dzieci w wieku od 1 do 1,5 roku życia i w zasadzie każde dziecko, którego rodzice złożyli wniosek i spełnione były kryteria rekrutacji, zostało przyjęte.

Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 to wyłącznie inicjatywa Gminy. To, że został utworzony klub dziecięcy, do którego mogą uczęszczać dzieci po ukończeniu pierwszego roku życia, zadecydowało tegoroczne wejście zmian w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3. Zmiana pozwoliła wydłużyć czas opieki nad dzieckiem w klubie dziecięcym z 4 do 10 godzin. Wcześniejsze utworzenie klubu dziecięcego z 4-o godzinną opieką nad dzieckiem nie rozwiązałoby problemów pracujących rodziców a więc mijało się z celem.

Jak mówi wiceburmistrz Paweł  Pirek – to z tego powodu w latach ubiegłych funkcjonowały w naszych przedszkolach formy zastępcze opieki nad dziećmi w wieku poniżej lat 3, w postaci tak zwanych grup żłobkowych. I to miało sens gdyż opieka nad dziećmi sprawowana była tak jak w przedszkolu czyli przez 10 godzin. Żłobek natomiast jest placówką, do której mogą uczęszczać dzieci po ukończeniu 20 tygodnia życia a więc blisko 5-cio miesięczne.

Środki finansowe, które pozyskała Gmina z funduszy unijnych poprzez partnerstwo na rzecz realizacji Projektu „Dolnośląskie żłobki”, pokryją pełny roczny koszt funkcjonowania klubu dziecięcego, oraz zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Liderem projektu „Dolnośląskie żłobki” jest Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu.
W poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym z przedstawicielami tego Ośrodka podpisana została umowa partnerska.

Polecamy