Kampania 16 Dni przeciwko przemocy

To międzynarodowa Kampania poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Celem Kampanii na terenie gminy Brzeg Dolny jest zwrócenie uwagi lokalnej społeczności na zjawisko występowania przemocy wobec kobiet oraz rozwój świadomości, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.

 

W ramach Kampanii w dniu 3 grudnia 2019 r. zapraszamy na bezpłatną projekcję filmu „Dom zły”, po której odbędzie się panel dyskusyjny na temat szeroko pojętego zjawiska przemocy

Aula Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym, godz. 17.00

Patronat Honorowy nad Kampanią w naszej gminie objął

Burmistrz Brzegu Dolnego – pan Paweł Pirek

Patronat Medialny – Panorama Brzegu Dolnego

Polecamy