„Jestem sobą – nie uzależniam się”

W Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 odbyły się warsztaty na temat szkodliwości palenia papierosów. W zajęciach prowadzonych przez Ewę Czybier, konsultanta do spraw uzależnień z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, brali udział uczniowie klas podstawowych.

Prezentacja pokazana uczniom oraz rozmowy z prowadzącą zajęcia, miały na celu przede wszystkim uświadomienie młodzieży, że palenie tytoniu oraz e-papierosów jest szkodliwe dla zdrowia. Ważną kwestią jest problem biernego palenia, które okazje się może mieć negatywne skutki dla naszego organizmu. Prowadzony wykład miał na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacji kiedy inni ludzie przy nich palą lub są namawiani do palenia.

Problem uzależnienia jest tematem bardzo rozległym. Każdego rodzaju uzależnienie, które niszczy zdrowie jest śmiertelnym zagrożeniem, o czym była mowa na zorganizowanych warsztatach.

Polecamy