Izba przyjęć czy SOR?

– Izba przyjęć to miejsce, w którym rozpoczyna się pobyt w naszym szpitalu  – mówi dr Mariusz Lidawski, który kieruje izbą przyjęć w dolnobrzeskim Szpitalu Miejskim. – Pracujemy w trybie całodobowym, zapewniając świadczenia związane z przyjęciem pacjentów do szpitala oraz udzielaniem doraźnej pomocy w nagłych stanach pogorszenia zdrowia. O kolejności i czasie przyjęcia decyduje lekarz, mając na uwadze stan zdrowia pacjentów, którzy wymagają pilnej interwencji medycznej.

Czym różni się SOR od standardowej izby przyjęć? – Przede wszystkim organizacją struktury zatrudnienia. W SOR dyżuruje lekarz zatrudniony wyłącznie na oddziale ratunkowym, natomiast w izbie przyjęć lekarz pełni dyżur nie tylko na izbie, ale także na oddziale chirurgicznym. Poza tym różnice są w możliwościach działania, warunkach i wyposażeniu – mówi dr Mariusz Lidawski. W typowej izbie przyjęć możliwości leczenia są bardziej ograniczone, ponieważ nie zostawia się pacjenta na obserwacji na wydzielonych łóżkach oraz nie ma możliwości wykonania wysokospecjalistycznych badań. Pacjent przebywa tu do momentu przekazania na oddział szpitalny lub po zaopatrzeniu wychodzi do domu i dalsze leczenie kontynuuje w swojej przychodni.

Chirurgiczna izba przyjęć, która funkcjonuje w dolnobrzeskim Szpitalu Miejskim, przyjmuje pacjentów w czterech trybach – skierowanych na planowe zabiegi, pacjentów skierowanymi
z nagłymi schorzeniami do leczenia w oddziale chirurgicznym, chorych przekazanych przez ratownictwo medyczne oraz osoby, które zgłaszają się samodzielnie z różnymi schorzeniami wymagającymi interwencji chirurgicznej. – Oprócz pacjentów przyjmowanych na planowane zabiegi, izba przyjęć przyjmuje także pacjentów, którzy znajdują się w nagłych stanach zagrażających życiu i zdrowiu, czyli w przypadkach urazów, nagłych schorzeń jamy brzusznej, układu szkieletowo-mięśniowego oraz układu naczyniowego – dodaje dr M. Lidawski.

  • Nierzadkie są też przypadki, gdy pacjenci przyjeżdżają na izbę przyjęć z dolegliwościami, których leczenie nie może być tutaj przeprowadzone. Wówczas, po pierwszym opatrzeniu, przekazywana jest informacja, do której placówki pacjent powinien się następnie udać. Przykładowo, często zgłaszają się pacjenci z urazami głowy i kręgosłupa szyjnego. Tych pacjentów wstępnie badamy, zaopatrujemy zewnętrznie widoczne urazy i kierujemy do innego ośrodka z odpowiednim zapleczem diagnostycznym. Nie mamy możliwości leczenia ciężkich urazów, skomplikowanych złamań, czy pacjentów z licznymi obciążeniami chorobowymi, u których zabieg operacyjny jest związany z dużym ryzykiem powikłań niechirurgicznych i koniecznością obecności innych specjalistów, np. kardiologa – mówi dr M. Lidawski.

I tutaj warto podkreślić jeszcze raz, że o kolejności przyjęcia pacjentów decyduje lekarz.  Bierze zawsze pod uwagę stan zdrowia pacjentów, których ma aktualnie pod opieką. Osoba, która zgłasza się na izbę przyjęć z urazem niezagrażającym zdrowiu bądź życiu, musi być przygotowana, że może się zdarzyć sytuacja nieprzewidziana, która opóźni przyjęcie.

Dodatkowo, aby usprawnić pracę izby przyjęć oraz oddziału chirurgicznego Szpitala Miejskiego w Brzegu Dolnym powołany został koordynator chirurgiczny do planowanych przyjęć.

– Koordynator udziela informacji pacjentom, którzy posiadają skierowania na oddział, co znacznie usprawnia pracę izby przyjęć. Pacjent zgłasza się do szpitala przygotowany, z niezbędnymi dokumentami oraz wie jak przygotować do pobytu na oddziale – mówi dr. M. Lidawski. Dzięki temu pobyt w szpitalu, który jest stresujący, staje się dla pacjenta bardziej komfortowy. Koordynator udziela też informacji w sytuacjach, które budzą niepokój, bądź wątpliwości pacjentów. Dlatego naszych pacjentów, a także tych przyszłych, zachęcam do kontaktu pod numerem tel. 503 848 241.

 

Przypominamy, że w sytuacji nagłego zdarzenia, np. wypadku, ciężkiego urazu, złego samopoczucie, zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdzie występuje zagrożenie życia i zdrowia, należy zadzwonić na Pogotowie Ratunkowe nr tel. 999 lub do Centrum Powiadamiania Ratunkowego tel. 112.

Polecamy