Inwestycje gminne w 2019 roku

Projekt budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019 zostanie złożony 15 listopada Radzie Miejskiej. Ważną częścią tego budżetu są zaplanowane zadania inwestycyjnie. Ich realizacja może przynosić gminie korzyści finansowe, przede wszystkim jednak wpływa na zadowolenie i komfort mieszkańców.
Głównym zadaniem na przyszły rok jest rozpoczęcie budowy basenów zewnętrznych. Rozbudowa kompleksu basenów zewnętrznych przewidziana jest na trzy lata, być może uda się skrócić ten okres. W pierwszej kolejności wybudowany zostanie basen i plac zabaw dla najmłodszych. Termin realizacji tego zadania przewidziany jest na maj 2020 roku.

Kolejną dużą inwestycją, która otrzymała spore dofinansowanie w kwocie 2 mln 600 tys. jest dalsza rewitalizacja zespołu parkowo–pałacowego. Powstaną m.in.: kolejne oświetlone aleje i teren zabawowo–rekreacyjny przy Al. Jerozolimskich. Na przyszły rok znaczące wydatki zaplanowane zostały na rozbudowę i remonty dróg miejskich. Rozpoczęły się prace projektowe ulic: Jarzębinowej, Akacjowej oraz Klonowej. Budowy tych dróg realizowane będą etapami ze względu na duże koszty tych prac. W pierwszej kolejności przebudowana zostanie ulica Topolowa, gdzie zakres prac jest największy.

Gmina przeznaczy sporo środków na rozpoczęcie budowy ronda na drodze wojewódzkiej i powiatowej w kierunku Godzięcina. Niestety w ostatnim czasie zanotowano tam bardzo dużo wypadków, dlatego też sporą część środków gmina chce przeznaczyć na wybudowanie ronda.

Zaprojektowane zostaną drogi wiejskie w Bukowicach, Naborowie i w Godzięcinie. Jeżeli projekty uzyskają pozwolenie na budowę, to w przyszłym roku rozpoczną się prace remontowe tych ulic. W planach budżetowych już po raz trzeci została zapisana budowa bloku komunalnego w dolnobrzeskim rynku. Jednak brak pozwolenia na budowę uniemożliwia rozpoczęcie prac. Odpowiednia kwota pieniędzy została już zabezpieczona na ten cel, gmina chce również starać się o dofinansowanie tego zadania. Przygotowana jest cała dokumentacja oraz kosztorys. Jeden z budynków na osiedlu Fabrycznym został już wyburzony.

Z zadań zaplanowanych na przyszły rok jest również remont świetlicy wiejskiej w Grodzanowie oraz budowa świetlicy w Pyszącej, na którą gmina otrzymała dofinansowanie.

Przy Szkole Podstawowej w Pogalewie Wielkim zaplanowano budowę boiska do gier zespołowych o sztucznej nawierzchni: siatkówki i koszykówki. Podobne boisko ma powstać przy Szkole Podstawowej nr 1 w Brzegu Dolnym, które będzie dostępne dla uczniów i przedszkolaków. Przy Orliku na osiedlu Fabrycznym ma powstać ogrodzony i oświetlony teren rekreacyjny, gdzie postawione zostaną stoły do gry w szachy i warcaby oraz rozbudowany zostanie park linowy dla dzieci. Dla młodzieży koło Skateparku zamontowane zostaną urządzenia sprawnościowe typu Strretwork oraz odrestaurowana zostanie scena znajdująca się w parku na osiedlu Fabrycznym.

Polecamy