Inwestycje gminne w 2018 roku

Na grudniowej sesji, jeszcze przed świętami, radni podjęli uchwałę i przyjęli budżet na rok 2018. Oprócz niego przyjęli także Wieloletnią Prognozę Finansową, która zawiera spis planowanych inwestycji. Ich ogólny koszt to 10,6 mln zł. Sam budżet w sferze wydatków opiera na kwotę ponad 78,6 miliona zł przy dochodach ponad 75,3 miliona zł.
Do najważniejszych inwestycji należą – dokończenie budowy obwodnicy Brzegu Dolnego, budowa biblioteki na Osiedlu Fabrycznym oraz rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1, w której powstanie przedszkole. Będą budowane również kolejne parkingi i drogi, alejki w Parku Miejskim, termomodernizacją objęte zostaną KH-S Rokita i kryta pływalnia „Aquasport”. Dalsze prace będą prowadzone na cmentarzu komunalnym.
Gmina chce również wybudować przy krytej pływalni „Aquasport” otwarty kompleks basenów.
Gmina realizować będzie również małe projekty zgłaszane przez mieszkańców w ramach tzw. „budżetu obywatelskiego”.

Polecamy