Informacja Burmistrza Brzegu Dolnego

Burmistrz Brzegu Dolnego informuje o możliwości zgłaszania się mieszkańców gminy do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy za 2019 rok  (raport dostępny na stronie www.bip.brzegdolny.pl w zakładce Raport o stanie gminy). Debata nad raportem odbędzie się na sesji absolutoryjnej zaplanowanej na 30 czerwca 2020 r. (wtorek). Zgłoszenia do udziału w debacie przyjmowane będą do dnia 29 czerwca br. (poniedziałek) w Biurze Rady Miejskiej (budynek główny, I piętro, pok. 7) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób. Szczegółowe informacje wraz ze wzorem zgłoszenia mieszkańca do udziału w debacie są dostępne na stronie www.bip.brzegdolny.pl (w zakładce Raport o stanie gminy).

Polecamy