II tura wyborów prezydenckich 2020

Druga tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę – 12 lipca.

Wybory 2020 zostaną przeprowadzone w trakcie pandemii COVID-19, w związku z tym w lokalach wyborczych będą obowiązywać dodatkowe zasady:

  • W lokalu wyborczym trzeba obowiązkowo zakryć usta i nos oraz utrzymywać 1,5 metrowy odstęp od innych osób.
  • Aby otrzymać kartę do głosowania, konieczne jest okazanie komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość. Członkowie komisji mogą poprosić o odsłonięcie twarzy w celu weryfikacji tożsamości.
  • W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w  lokalu wyborczym może przebywać ograniczona liczba osób, na każdą osobę przebywającą w lokalu musi przypadać co najmniej 4 m kw.
  • Warto zabrać swój długopis.

Przypominamy również, że lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 7:00 do 21:00.

Lista obwodów wyborczych

Polecamy