Gmina Brzeg Dolny wspiera uczniów

school

„Gmina Brzeg Dolny wspiera uczniów” to projekt edukacyjny, który będzie realizowany przy wsparciu środków zewnętrznych od 1 września 2022 roku w czterech dolnobrzeskich szkołach podstawowych nr 1, 5, 6 i w Pogalewie Wielkim.

Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Gmina Brzeg Dolny przeznaczy 454 282,50 zł na zajęcia rozwijające uczniów – kółka zainteresowań, warsztaty edukacyjne, wycieczki, zajęcia wyrównawcze. Kwota dofinansowania to 386 116,50 zł, wkład własny – 68 166,00 zł.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, celem konkursu było wsparcie uczniów w niwelowaniu negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19, w tym w szczególności zmniejszeniu deficytów, które powstały w wyniku czasowego zamknięcia szkół oraz nauki zdalnej.

– Dyrektorzy naszych szkół zaproponowali ciekawe zajęcia dla uczniów, które teraz będą mogły być zrealizowane. Bardzo się cieszymy, że w szkołach organizowane będą zajęcia rozwijające pasje i zainteresowania, jak również wpierające dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – mówi Małgorzata Bołdyn, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2022/2023.

Konkurs, w którym uczestniczyła Gmina Brzeg Dolny jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

logotypy

Polecamy