E-skierowania obowiązkowe od 8 stycznia

lekarz

Od 8 stycznia 2021 r. skierowania na leczenie obowiązkowo wydawane są w formie elektronicznej. To kolejny, po wprowadzeniu e-recept, krok w kierunku cyfryzacji procesu leczenia. E-skierowania umożliwiają pełną, elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie.

Skierowania są wydawane pacjentom w formie SMS-a z czterocyfrowym kodem, e-maila z pdf-em lub wydruku informacyjnego z odręcznym podpisem lekarza. Aby uzyskać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila należy w Internetowym Koncie Pacjenta udostępnić swój numer telefonu lub adres e-mailowy. Osoby, które nie posiadają Internetowego Konta Pacjenta i osobiście odwiedzają lekarza, otrzymają po wizycie wydruk informacyjny.

E-skierowania są wystawiane obowiązkowo na następujące świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, za wyjątkiem porady w zakresie logopedii
 • leczenie szpitalne
 • badania medycyny nuklearnej oraz badania tomografii komputerowej, w tym przypadku także te, które są finansowane ze środków innych niż ubezpieczenie w NFZ
 • rezonans magnetyczny
 • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
 • badanie echokardiograficzne płodu.

e-skierowanie
Skierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeśli lekarz lub inna uprawniona osoba (położna, pielęgniarka, farmaceuta, felczer):

 • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
 • wystawia skierowanie osobie o nieustalonej tożsamości
 • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie są wystawiane na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego.

W tych przypadkach skierowania nadal wystawiane są w postaci papierowej.

Polecamy