Dzikie wysypiska śmieci

Zakład Gospodarki Komunalnej zmaga się z dzikimi wysypiskami śmieci. Jedno z nich znajduje się na ulicy Jaworowej, drugie przy kaplicy św. Jadwigi. Największe wysypisko znajduje się w Pogalewie Wielkim w miejscu starej cegielni.
Wysypiska na Jaworowej i przy kaplicy św. Jadwigi to głównie odpady pozostawione przez działkowców.
Problem z wysypiskiem w Pogalewie Wielkim przy wjeździe do starej cegielni jest na tyle duży, że sołtys Monika Wiśniewska wystosowała specjalny apel do mieszkańców. Apeluje by zgłaszać o wjeżdżających tam pojazdach, spisywać numery rejestracyjne i dokumentować podejrzane zachowania na zdjęciach.
Na wysypisku dominują odpady budowlane i kamieniarskie. Uprzątnięcie wszystkich odpadów szacowane jest nawet na kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Zaśmiecanie terenów gminy jest zwykłym przerzucaniem własnych kosztów na wszystkich mieszkańców, bo usuwanie dzikich wysypisk jest kosztowne.
Pamiętajmy o tym, że zapłaci za to każdy podatnik, czyli my wszyscy.

Klaudyna Pliszczyńska

Polecamy