Działania prewencyjne „Bezpieczna woda”

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym wspólnie z policjantami Komisariatu Wodnego z Wrocławia w lipcowy weekend na terenie Odry i Kąpieliska Wały prowadzili działania prewencyjne pt. „Bezpieczna woda”.

Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach i w okolicach kompleksów wodnych to priorytety prowadzonych intensywnych policyjnych działań prewencyjnych. Policjanci na łodziach w trakcie ćwiczeń przyglądają się w jaki sposób korzystamy ze sprzętu wodnego i czy nasze zachowanie nie stwarza zagrożenia dla nas samych, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Żadne ulgi nie są stosowane wobec osób nietrzeźwych korzystających ze sprzętu wodnego, niestosujących się do poleceń ratowników oraz lekceważących podstawowe zasady bezpiecznej kąpieli. Policjanci przekazali również dzieciom gadżety odblaskowe ufundowane przez gminę Brzeg Dolny i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

 

Polecamy