Dyplom uznania dla Pani Haliny Żak

Zdjecie

29 września miało miejsce doroczne walne zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Miłym akcentem tego zebrania było podjęcie uchwały w sprawie przyznania pani Halinie Żak tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Pani Halina Żak, jako sybiraczka, była w 2008 roku założycielką Stowarzyszenia, a następnie przez 10 lat pełniła funkcję prezesa. Jej wielkim dziełem jest też powstanie Izby Pamięci, naszego dolnobrzeskiego muzeum, które gromadzi pamiątki i eksponaty związane z powojennymi osadnikami, ale także wszelkiego rodzaju eksponaty dotyczące historii Brzegu Dolnego i nie tylko. Pani Halina była inicjatorką i realizatorką wielu przedsięwzięć, wystaw, imprez, konkursów w ramach Stowarzyszenia. Była i jest jego duszą. Do dziś bierze aktywny udział w pracach Izby Pamięci i w działalności SPOZD. Ludzie z pasją, z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem są skarbem społeczeństwa obywatelskiego. Do takich ludzi należy, bez dwóch zdań, pani Halina Żak. Tytuł Honorowego Prezesa jest wyrazem podziękowania ze strony członów Stowarzyszenia za ogromny trud pani Żak, jest też wyrazem nadziei na dalszą, długoletnią współpracę.

Polecamy