Kilkumilionowa dotacja na termomodernizację dolnobrzeskich szkół

Kilka dni temu Gmina Brzeg Dolny znalazła się na liście zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w wysokości niemal 6 mln zł na termomodernizację budynków dwóch dolnobrzeskich szkół. Projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków szkolnych w Brzegu Dolnym (Szkoły Podstawowej nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 oraz Liceum Ogólnokształcącego)” otrzymał bardzo dużo punktów rankingowych co przełożyło się na wysoką kwotę unijnej dotacji. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenie strat ciepła w obiektach za sprawą poprawy efektywności energetycznej budynków.

W projekcie w ramach robót budowlanych zaplanowano następujące zadania:

 • Prace termomodernizacyjne w budynku SP1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnymi na kwotę ok. 1,7 mln
 • Prace termomodernizacyjne w budynku LO na kwotę ok. 5,3 mln

Termin realizacji:  I kw.2022r.- II kw.2023r.

 • Kwota pozyskanego dofinasowania: 5 725 569,13 zł.
 • Całkowita wartość projektu: 7 354 122,74 zł

W ramach zadania zaplanowano realizację prac termomodernizacyjnych w budynkach wyżej wymienionych szkół, co przełoży się na ograniczenie poziomu zapotrzebowania budynków na energię cieplną i elektryczną. W efekcie zmniejszony zostanie poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery (zwłaszcza CO2). Projekt termomodernizacji ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, obniżenie kosztów za energię oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowitej ilości energii wytwarzanej w budynkach. Przedsięwzięcie to, prowadzone przez Gminę Brzeg Dolny, stanowi jeden z elementów działań na rzecz poprawy jakości powietrza i poprawy efektywności energetycznej.

Aleksandra Cholajda-Miłkowska, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego:

– Nie ukrywam, że z ogromną niecierpliwością i nadzieją czekaliśmy na rozstrzygnięcie konkursu. Bardzo się cieszymy i troszkę jeszcze nie dowierzamy, że się udało. Zakres prac planowanych w ramach projektu termomodernizacji budynku jest naprawdę ogromny, ale proszę mi wierzyć jest on konieczny. Dotychczasowe prace remontowe przeprowadzone w szkole skupiły się na odnowieniu klas i przestrzeni wspólnych, z których korzystają uczniowie oraz na bieżącym usuwaniu pojawiających się usterek, awarii, w tym wymiany części cieknącego dachu. Staramy się, aby warunki, w których uczą się uczniowie były jak najlepsze, jednak lat zaniedbań, braku środków na remonty nie da się tak szybko nadrobić. Budynek szkoły wymaga dużych remontów, między innymi, wymiany znacznej części poszycia dachowego, docieplenia, wymiany okien, drzwi, modernizacji węzła cieplnego. Obecne koszty ogrzania budynku są ogromne i w roku 2020 wyniosły blisko 200 000 zł.. Po przeprowadzeniu, planowanych w ramach projektu, prac budynek nie tylko przestanie straszyć swoją elewacją, ale koszty jego utrzymania znacznie spadną. W szkole będzie cieplej, będziemy mogli ogrzać całą szkołę, a nie wybierać, jak to jest obecnie, którą część budynku ogrzać. Termomodernizacja Ossolińczyka jest koniecznością, ale przyznam szczerze, iż myślałam, że na tak duże inwestycje potrzeba będzie wielu lat. Pozyskanie tak wysokiego dofinansowania jest niewątpliwie wielkim sukcesem naszej gminy, a w szczególności osób, które były w ten projekt zaangażowane.

Katarzyna Barylak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2

– Czekaliśmy na te pieniądze, i jesteśmy bardzo zadowoleni z dofinansowania bowiem starsza część budynku wymaga naprawdę dużych nakładów finansowych. Do tej pory udało się wymienić dach i co kilka lat odmalować korytarze czy wyremontować klasy.
Od 2019r. – czasu powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i wybudowania nowej części  nie wykonywano większych remontów w szkole. Tak duże dofinansowanie pozwoli na ocieplenie budynku, założenie nowej instalacji grzewczej, systemu wentylacji,
modernizację wewnętrzną instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnętrznego, co przede wszystkim poprawi komfort użytkowania, zmniejszy koszty ogrzewania budynku, ograniczy emisję substancji szkodliwych. Już sama zmiana elewacji wpłynie na wygląd budynku, stanie się on bardziej nowoczesny, ekologiczny i bardziej funkcjonalny. W takich warunkach z pewnością będzie  dobrze uczyło się dzieciom i pracowało nauczycielom.

 Zakres prac w budynku Szkoły Podstawowej nr 1:

 • Docieplenie ścian fundamentowych i piwnicznych płytami z polistyrenu ekstrudowanego
 • Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, w części budynku przy dobudowanym parterowym łączniku łączącym szkołę z przedszkolem zastosowano pasy niepalne z wełny mineralnej
 • Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną w starej części budynku z dachem skośnym;
 • Docieplenie stropodachu styropapą
 • Całkowita wymiana okien na nowe z PCV z montażem nawiewników higrosterowalnych;
 • Całkowita wymiana drzwi zewn. na nowe aluminiowe oraz stalowe
 • Wymiana parapetów zewnętrznych
 • Wymiana parapetów wewnętrznych na komorowe PCV;
 • Tynkowanie elewacji tynkiem silikonowym na siatce
 • Wykonanie nowej instalacji rurowej z rurami zaizolowanymi i nowymi grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi;
 • Modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie opraw typu LED

 Zakres prac w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. J.M Ossolińskiego w Brzegu Dolnym:

 • Wykonanie uzupełnienia pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych;
 • Docieplenie w strefie cokołu i ścian fundamentowych styropianem grafitowym wraz z połączeniem tynku mineralnego i malowaniem;
 • Docieplenie w strefie ścian przyziemia i piętra styropianem styropianem grafitowym wraz z położeniem tynku silikatowego i malowaniem;
 • Docieplenie stropodachu wentylowanego pianą poliuretanową
 • Fragmentaryczne docieplenie ścian zewn. pasami styropianu
 • Wymiana pokrycia dachowego Sali gimnastycznej
 • Wymiana i wykonanie nowych obróbek blacharskich – attyki;
 • Wymiana i wykonanie nowych rynien i rur spustowych PVC wraz z podłączeniem do istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej;
 • Wymiana rurowych wywiewek wentylacyjnych/kanalizacyjnych
 • Całkowita wymiana okien na nowe z PVC z nawiewnikami higrosterowalnymi;
 • Wymiana drzwi na nowe z PVC i aluminiowe
 • Wymiana kratek wentylacyjnych na nowe uwzględniające grubość ściany po dociepleniu;
 • Montaż rolet antywłamaniowych – w oknach gdzie likwidowane są kraty;
 • Wymiana parapetów zewnętrznych
 • Wymiana parapetów wewnętrznych
 • Malowanie wewnętrzne
 • Wymiana całej instalacji odgromowej;
 • Wykonanie opaski żwirowej wokół budynku oraz odtworzenie chodników;
 • Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW;
 • Modernizacja istniejącej instalacji oświetlenia poprzez zastosowanie opraw typu LED, w zakres modernizacji wchodzi nowe rozstawienie, punktów świetlnych i wymiana instalacji kablowej od włączników do lamp;
 • Wykonanie nowej instalacji rurowej z rurami zaizolowanymi i nowymi grzejnikami płytowymi z zaworami termostatycznymi.
 • Budowa nowego węzła cieplnego z automatyką.

Wniosek złożony w ramach RPO WD 2014-2020, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

 

 

Polecamy