Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018

22 gminy woj. dolnośląskiego, w tym Gmina Brzeg Dolny otrzymają wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, na realizację projektów dotyczących budowy lub rozwoju małej infrastruktury, związanej bezpośrednio lub pośrednio z rzeką Odrą i innymi rzekami lub zbiornikami wodnymi.

W ramach konkursu gmina Brzeg Dolny złożyła projekt  pn. „Zakup pływającego pomostu, sprzętu pływającego i urządzeń rekreacyjnych do Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Wały we wsi Wały”.
Celem projektu jest rozbudowa i doposażenie Ośrodka w Wałach w sprzęt pływający, który jest niezbędny do aktywnego spędzania wolnego czasu. Jednocześnie dzięki temu stworzone będą lepsze warunki i zwiększona atrakcyjność wypoczynku na kąpielisku. Nowoczesny pomost pływający zostanie wykorzystany do celów rekreacyjno-turystycznych oraz do celów szkoleniowych Klubu Żeglarskiego Energetyk.

Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego na zadanie realizowane w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego 2018 pn. wynosi 34.000 zł., z budżetu JST gmina Brzeg Dolny przeznaczy kwotę 41.848,00 zł.

Na realizację ww. konkursu Urząd Marszałkowski przeznaczył kwotę 1 mln zł.

Polecamy